English Version (Translated)

What a good decision to have laser eye surgery! The treatment was 100% with me. On the day of the surgery, I had some trouble for a few hours but 6 hours after treatment, I could watch TV without lenses! And just read the subtitles. My eyesight is sharper than before the treatment with lenses. And I never suffer from dry eyes. Never again do I have to switch from contact lenses to glasses halfway through my workday! After 15 years of lenses and eyeglasses, I am very glad I have awarded myself!

Dutch Version (Original)

Wat een goede beslissing om mijn ogen te laten laseren! De behandeling viel me 100% mee: op de dag van het laseren had ik een paar uur wat last, maar 6 uur na de behandeling kon ik tv kijken zonder lenzen! En de ondertiteling gewoon lezen. Mijn zicht is nu scherper dan voor de behandeling met lenzen. En nooit meer last van droge ogen. Nooit meer halverwege mijn werkdag van lenzen naar bril switchen! Na 15 jaar lenzen en brillen ben ik heel blij dat ik dit mezelf heb gegund!