English Version (Translated)

Years I have worn my lenses with a lot of “fun”.

In 2010 I went to work in another town where there were very new buildings and still are. As a kindergarten teacher standing at the square, in a town with a lot of “loose” sand and it always blows, it was no fun. I regularly ran inside with watery eyes to remove the necessary sand behind my lenses. Also on the bike to work I had many crying scenes on.

I was fed up and after many doubts I have taken the step to do an eye laser surgery. ……..Fantastiiiiiccccc !! (well, when all signs of the operation were gone).

In the morning at 11 o’clock I was lasered and in the evening I (then) watched the opening of the Olympics without glasses or lenses.
If you still have doubts ….. I would do it again!

The only drawback for me is that I do need reading glasses now. It has nothing to do with the laser, but with my age!

If they can invent this technology….. I will stand in front!

Dutch Version (Original)

Jaren heb ik met veel “plezier” lenzen gedragen.

in 2010 ben ik in een andere stad gaan werken waar heel veel nieuwbouw was en nog steeds is. Als kleuterjuf op het plein staan, in een stad waar nog heel veel “los” zand ligt en het altijd waait, was geen pretje. regelmatig rende ik met tranende ogen naar binnen om de nodige zandkorrels achter mijn lenzen weg te halen.

Ook op de fiets naar het werk leverde veel huilende taferelen op.
Ik was het zat en na veel getwijfeld toch de stap genomen om te laseren……Heeeeeeeerlijk!! (nou ja, toen alle verschijnselen van de operatie weg waren.)

‘s morgens om 11 uur werd ik gelazerd en ‘s avonds heb ik (toen) de opening van de Olympische Spelen zonder bril/ lenzen kunnen volgen.
Als je nog twijfelt…..Ik zou het zo weer doen!

Het enige nadeel voor mij is, dat ik nu wel een leesbril nodig heb. Heeft niets met het laseren te maken, maar wel met mijn leeftijd!

Als ze dat nou ook nog eens kunnen uitvinden….ik sta vooraan!